Evaluatie en kritische reflectie op de bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische haalbaarheid van een netwerkstructuur als nieuw organisatiemodel voor de regionale uitvoeringsdiensten in Twente en IJsselland. In juli 2011 hebben alle gemeenten en de provincie mede op basis van het evaluatierapport unaniem besloten dit model verder uit te werken gericht op implementatie in 2013.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel (2011)

Extern voorzitter van het bewonersoverleg Spooruitbreiding Utrecht Lunetten, waar spoorverdubbeling plaatsvindt. ProRail realiseert extra lijnen voor Randstadspoor tussen de bestaande sporen naar Den Bosch en de geluidswalwoningen in Lunetten. Tevens komt er een ongelijkvloerse kruising (dive-under) en een ondergrondse trillingswerende voorziening.

Opdrachtgever: ProRail (2011)

Procesbegeleiding rond de ontwikkeling van recreatief-toeristische en educatieve voorzieningen, in combinatie met landschapsbeheer en waterberging in het Wierickegebied 1. 

Zie filmverslag van Lokale Omroep Rijnwoude

Opdrachtgever: Stichting Fort Wierickerschans Groep (2011)

Opstellen Kadernota en Beleidsnota Parkeren gericht op het reguleren van de toeristenstroom naar de molens bij Kinderdijk en het nieuw te ontwikkelen toeristisch-recreatieve transferium met voorzieningen (Royal House of Holland) op Haven Zuid. 

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam (2011)