Veluwerandveer

Opstellen van een uitvoeringsagenda voor de integrale versterking van de recreatiemogelijkheden in en om de Randmeren, met een accent op fiets- en waterrecreatie. Dit programma is begin 2018 vastgesteld door de leden van de Coƶperatie Gastvrije Randmeren. De agenda moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied van de Randmeren.

Opdrachtgever: Coƶperatie Gastvrije Randmeren (2017-2018)