Op verzoek van S+RO heeft Erik Opdam een recensie geschreven over het rapport "Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta" van Han Meyer, Arnold Bregt, Ed Dammers en Jurian Edelenbos. Het rapport verscheen in het kader van het NWO programma Urban Regions in the Delta (URD) waarvoor NC Advies deelnam aan het project URD Della Oost.

Hierbij een foto en de link naar de recensie.

Nominatiedossier KvW

De Koloniën van Weldadigheid in Nederland (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen, Ommerschans) en Vlaanderen (Wortel en Merksplas) zijn genomineerd als UNESCO werelderfgoed. NC Advies stelde het managementplan op den droeg bij aan delen van het nominatiedossier.

Het managementplan bestaat uit een algemeen deel en 4 katernen per (groep van) kolonie

Lees hier het managementplan in het Engels.

Onderzoek door Radboud Universiteit, Marjolein van Eerd, Mark Wiering and Sander Meijerink van het Institute for Management Research, in samenwerking met Toine Smits van het Institute for Science, Innovation and Society en met Erik Opdam van NC Advies.

Het onderzoek is verricht voor het programma Kennis voor Klimaat en richt zich op mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking in klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor samenwerking met Duitsland langs Rijn en Waal, waaronder het initiatief voor een Interreg A project 'Levees for the Future' van NC Advies, Radboud Universiteit, Hochschule Rhein Waal en Deichverband Bislich Landesgrenze.

Download door hier te klikken of in de afbeelding.

Voorpagina Rooilijn nr 4 2014

Rooilijn nummer 4 van 2014 verscheen als themanummer over het NWO-project Urban Regions in the Delta. Daarin schreef Erik Opdam samen met Erwin van der Krabben en Karel Martens van de Radboud Universiteit een artikel over het project Delta Oost. Het is een analyse van onder andere het uiterwaardenbeheer langs Rijn en Waal als combinatie van een taakstellende en regisserende overheid met het vertrouwen op het zelf-organiserend vermogen van de eigenaren in het gebied.

Het artikel is vanaf mei 2015 digitaal beschikbaar. Download hier het artikel, of klik op de afbeelding

 

Voor het NWO programma Urban Regions in the Delta en voor het programma WaalWeelde van Provincie Gelderland hebben we samen met de Radboud Universiteit (Institute for Science, Innovation and Society ISIS) studie  gedaan naar efficiënter en effectiever beheer van de rivier en de uiterwaarden. Het is tevens het rapport van de Taakgroep Uiterwaardenbeheer, ingesteld door het Bestuurlijk Platform WaalWeelde.

Klik op de afbeelding voor download van het PDF bestand

Strategische Verkenning voor Rijkswaterstaat naar samenwerking in Hoogwaterbescherming 2030. NC Advies deed de scenarioverkenning.

Klik op de afbeeldingen voor download van PDF bestand. 

Onze scenariostudie                               Samenvattend rapport van Rijkswaterstaat.

 

rapport proeftuin Boskoop

Voor het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering hebben we samen met Robbert de Koning Landschapsarchitect ontwerpen gemaakt en beheerconstructies voorgesteld voor het tuinbouwgebied van Boskoop.

Klik op de afbeelding voor download van het PDF-bestand.

 

 

 

Werkwijzer Marktconsultatie

Een publicatie uit onze tijd als NovioConsult: Handreiking voor het omgaan met marktconsultatie door Rijkswaterstaat. Opgesteld in nauwe samenwerking met het Ministerie van Financiën, Bouwend Nederland en de organisatie van raadgevende ingenieursbureaus (ONRI). Het geeft een uitweg uit de eisen en voorwaarden die aan marktconsultaties worden gesteld. De handreiking is uit 2006, maar nog altijd actueel.

Klik hier voor het pdf-bestand, of op de afbeelding.

 De werkwijzer staat ook op PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. Zie: https://www.pianoo.nl/document/2699/werkwijzer-marktconsultatie

In samenwerking met OpdenKamp ADVIESGROEP BV (Den Haag), M-tech BV (Hasselt-B) en DGMR (Sittard/Arnhem) heeft Henk van Kessel de milieuzonering voor gebiedsontwikkeling rond bedrijven en bedrijventerreinen opgesteld voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Gewest. 

Het rapport vormt een handreiking om te komen tot een goed onderbouwde en zo uniform mogelijke aanpak van milieuzonering in de beleids- en uitvoeringspraktijk in Vlaanderen.

Klik hier voor het rapport, of klik op de afbeelding.