Urban Regions in the Delta - Oost. Onderzoek en praktijkondersteuning bij duurzame ontwikkeling in het Rijn/Waal gebied. Gericht op samenwerking, governance en financiering van de uiterwaarden.

Rapport Integraal uiterwaardenbeheer is uit! download hier 

Opdrachtgever: NWO/Nicis in opdracht van de ministeries van EL&I en I&M (2011-2013)