Evaluatie en kritische reflectie op de bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische haalbaarheid van een netwerkstructuur als nieuw organisatiemodel voor de regionale uitvoeringsdiensten in Twente en IJsselland. In juli 2011 hebben alle gemeenten en de provincie mede op basis van het evaluatierapport unaniem besloten dit model verder uit te werken gericht op implementatie in 2013.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel (2011)