Het Groene Hart wordt een toplocatie voor watersport. Met betere vaarverbindingen, de combinatie van water, cultuurhistorie en voorzieningen, meer arrangementen voor waterrecreatie. Wij maken voor het Programma Bureau Groene Hart een uitvoeringsprogramma en jagen projecten aan. Eerder maakten we het projectplan en de begroting. Klik voor promotiefilm

Opdrachtgever: Stuurgroep Groene Hart (2011)