Nominatiedossier zoals het wordt ingediendOpstellen managementplan en delen nominatiedossier voor het kandidaat-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen. Begeleiden van pilots en actualisatie managementplan in kader hernieuwde indiening dossier in 2020. Zie website Koloniën van Weldadigheid. Klik hier voor het nieuwe nominatiedossier dat januari 2020 verscheen. 

Opdrachtgever: provincie Drenthe (2015-2020)