De werkgroep Omgevingsanalyse ondersteunt het uitwerken van de Wabo-brede integrale omgevingsanalyse voor de Fryslân. in opdracht van het bestuurlijk VTH-overleg. Het biedt informatie en handvatten voor keuzes rond de VTH-opgaven waar de partners in Fryslân voor staan. De analyse maakt gebruik van de uitkomsten van het Omgevingslab en de vijf kernthema’s die daarin centraal staan.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân, namens VTH-overleg Fryslân (2018-2019)