In opdracht van The Economic Board schrijft NC Advies het jaarplan 2022 van Lifeport Circular Lab. Eerder is het programma uitgewerkt. Daarin koppelen we economische ontwikkeling aan duurzaamheid en bundelen we ondernemende mensen uit bedrijven, overheden, bewonersorganisaties en kennisinstituten. Er komen gebiedspilots en kenniscentra rond circulair bouwen, klimaatadaptatie en integratie in opleidingen.

Opdrachtgever: The Economic Board (2020-2022).