Programmamanagement van de uitvoeringsagenda recreatieve ontwikkeling Randmeren (2017-2021). Het gaat om een integrale versterking van de recreatie in en om de Randmeren. Accent ligt op de infrastructuur voor fiets- en waterrecreatie. Jaarlijks is er een congres. Het moet in 2021 leiden tot significant meer bezoekers in het gebied. Zie website www.gastvrijerandmeren.nl

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017-2021)