De Werelderfgoed-gebieden van de Koloniën van Weldadigheid registreren en rapporteren jaarlijks de ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de erfgoedwaarden. Gegevensverzameling is opgezet en de monitor is gevuld voor de periode juni 2021 t/m december 2022. Voor het jaar 2023 is de tweede monitor gemaakt.

Opdrachtgever: Provincie Drenthe (2023-2024).