Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. NC Advies levert de manager planstudie aan het projectteam ViA15 om dit eerste trac├ębesluit met eigen stikstof-oplossing rond te krijgen. Zie website van RWS. De tussenuitspraak van de Raad van State keurt stikstofberekening goed.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018-2023)