Rijkswaterstaat verbreedt de A27 tussen Houten en Hooipolder. Daarvoor is bos- en natuurcompensatie nodig. NC Advies heeft afspraken gemaakt met eigenaren voor inrichten en beheren daarvan. De weg krijgt 2x3 rijstroken en extra bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Merwede en de Maas. Zie website RWS

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid Nederland (2017)