Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren (GVR) is gastheer van de Meimaand Fietsmaand 2017 (MMFM), in samenwerking met Randmeren gemeenten. Er zijn veel ideeën om het gebied beter doorreisbaar te maken met fiets en boot. NC advies en 3PO-advies jagen projectideeën voor Meimaand Fietsmaand aan zodat deze mogelijk al eerder dan 1 mei starten. 

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren (2017)