NC Advies begeleidt de werkgroep die verbetervoorstellen moet doen aan het bestuurlijk overleg Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Ambtelijk en bestuurlijk is geconstateerd dat het huidige VTH-overleg beter moet. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de inhoud en de structuur te verbeteren van het ambtelijk en het bestuurlijk overleg.

Opdrachtgever: Provincie Fryslân (2017)