De gemeente Ommen wil een integrale nota over de economische ontwikkeling van de gemeente. Deze moet aansluiten bij en voortbouwen op de kaders in het Gemeentelijk Omgevingsplan Ommen (GOP). NC Advies begeleidt de gemeente bij het opstellen van deze economische visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma, en het participatieproces met de stakeholders.

Opdrachtgever: Gemeente Ommen (2017)