Hoe worden we van een 'hardleerse' organisatie een 'lerende' organisatie" zo formuleerde het bestuur van Waterschap Rijn IJssel de opdracht om te onderzoeken wat en hoe het waterschap leert van klimaatpilots die zij uitvoert. Samen met studenten en docenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn klimaatprojecten beoordeeld op contact, concept, contract en continuïteit. Zie website Van Hall Larenstein.

Opdrachtgever: Waterschap Rijn IJssel (2017-2018)