Provincie Noord-Brabant, Universiteiten en waterschappen gaan experimenteren met natte landbouw bij veengebieden. Dan kan het waterpeil omhoog. Dat is goed voor natuur, behoud van veen, minder CO2 uitstoot, ruimte voor water en opbrengst voor de boer. Lisdodde is b.v. grondstof voor bouwmateriaal. NC Advies schrijft de subsidieaanvraag bij Interreg North West Europe voor een Nederlands Iers Engels Duits project.

Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas (2016)