vakantieschipIn opdracht van de coöperatie Gastvrije Randmeren (GVR) onderzoeken 3PO-advies en NC Advies kansen voor vaarfietsvakanties in de Randmeren. Op 30 juni 2016 zijn de uitkomsten gepresenteerd aan de gemeenten. Gemeenten kunnen samen faciliterende maatregelen oppakken en individuele gemeenten kunnen investeren in fysieke voorzieningen per haven. Het bestuur wil door. 3PO-advies / NC Advies begeleiden de verdere uitvoering.

Opdrachtgever:  Coöperatie Gastvrije Randmeren (2016)