Tot en met 2014 was de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) van kracht. Het was deel van een breder pakket van maatregelen. NC Advies evalueert de regeling en geeft leerpunten voor een nieuwe ronde herstructurering in de glastuinbouw.

Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken (2016)