Bedrijven, burgers, overheden en kennisinstellingen werken samen aan innovatieve projecten in het stroomgebied van de Rijn in de grensstreek met Duitsland. Hogeschool Van Hall Larenstein richt hiervoor het living lab Grensregio Rijn Waal (ll_GRW) in. Uit het living lab zullen meerdere projecten voortkomen, waarin de partners hun plannen in praktijk brengen.

Opdrachtgever: Van Hall Larenstein (2016)