Oude Rijn nabij UtrechtUitwerken en uitlijnen van het kernprogramma HOREO (Hollandse Oude Rijn e.o.) voor de Stuurgroep Groene Hart. HOREO gaat om transformatie van het gebied rond Oude Rijn en Hollandse IJssel door recreatie, toerisme, erfgoed en stad-land relaties. De gemeenten zetten het gebied beter op de kaart door beter aanbod. Dit vergroot de kans op subsidies van Europa, rijk en provincies voor realisatie van lopende initiatieven. Zie bericht van Nationaal Landschap Groene Hart.

Opdrachtgever: Stuurgroep Groene Hart (2014)