Slot Vijfhuizen Stelling van AmsterdamOpstellen managementplan voor Stelling van Amsterdam (1870-1915). Een Monumentale verdedigingsring (135 km lang, doorsnede 15 km) van dijken, dammen, sluizen, terreinen die onder water konden worden gezet, 42 forten, schootsvelden en kleinere waterstaatkundige, aardkundige en militaire kunstwerken. Het managementplan is gericht op duurzaam beheer en behoud van de Stelling, die sinds 1996 op de UNESCO werelderfgoed staat. 

Opdrachtgever: Stichting Werelderfgoed.nl (2013)