Bescherming tegen hoog waterRijkswaterstaat vernieuwt de samenwerking met waterschappen, provincies, marktpartijen om Nederland te beschermen tegen hoogwater. Klimaatverandering en ontwikkelingen in beleid, financiering en techniek stellen het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor nieuwe eisen. Wij bouwden toekomstscenario's voor Strategische Verkenningen van RWS. Zie samenvattende publicatie RWS en ons rapport

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat (2012)