Cartoon Apeldoorn-Almelo

Rijkswaterstaat breidt het aantal rijstroken uit van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo (Almelo). Daarvoor bestaat samenwerking met provincies Gelderland en Overijssel en met de Cleantech regio (Apeldoorn, Zutphen, Deventer). NC Advies levert een procesmanager die de vergaderingen van de Ambtelijke Begeleiding Groep voorbereidt en voorzit. Zie website RWS.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost Nederland (2018)

Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. In 2018 en 2019 loopt het beroep bij de Raad van State en start de voorbereiding. NC Advies levert de projectmanager planstudie aan het projectteam ViA15 om de laatste hobbels te nemen. Zie projectsite van RWS.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018)

Schrijven van de Wegwijzer 2018 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) samen met andere departementen. De Wegwijzer schetst het huidige beleid over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en hoe de verschillende overheidsorganisaties betrokken zijn bij de toepassing ervan. Lees de nieuwe Werkwijzer via deze link.

Opdrachtgever: ANVS (2017-2018)