Schrijven van de Wegwijzer 2018 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) samen met andere departementen. De Wegwijzer schetst het huidige beleid over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en hoe de verschillende overheidsorganisaties betrokken zijn bij de toepassing ervan. Lees de nieuwe Wegwijzer via deze link.

Opdrachtgever: ANVS (2017-2018)