De programmasecretaris helpt het lopende programma (2015-2019) te realiseren en stelt het nieuwe meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 op. Daarnaast jaagt hij duurzaamheidsinitiatieven aan, waaronder grootschalige zonne-energie (dak en land) en duurzame warmtevoorziening in Hardenberg.

Opdrachtgever: gemeente Hardenberg (2018-2020)