Omgevingsmanagement en planstudie voor verdubbeling van de N50 tussen Kamen-Zuid en Kampen. Het tracé verbindt Overijssel en Flevoland. De weg wordt steeds drukker waardoor het verkeer niet goed doorstroomt. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Inspraak start in 2020, de realisatie in 2023.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost Nederland (2020)