Werkwijzer Marktconsultatie

Een publicatie uit onze tijd als NovioConsult: Handreiking voor het omgaan met marktconsultatie door Rijkswaterstaat. Opgesteld in nauwe samenwerking met het Ministerie van Financiën, Bouwend Nederland en de organisatie van raadgevende ingenieursbureaus (ONRI). Het geeft een uitweg uit de eisen en voorwaarden die aan marktconsultaties worden gesteld. De handreiking is uit 2006, maar nog altijd actueel.

Klik hier voor het pdf-bestand, of op de afbeelding.

 De werkwijzer staat ook op PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. Zie: https://www.pianoo.nl/document/2699/werkwijzer-marktconsultatie