Voor het NWO programma Urban Regions in the Delta en voor het programma WaalWeelde van Provincie Gelderland hebben we samen met de Radboud Universiteit (Institute for Science, Innovation and Society ISIS) studie  gedaan naar efficiënter en effectiever beheer van de rivier en de uiterwaarden. Het is tevens het rapport van de Taakgroep Uiterwaardenbeheer, ingesteld door het Bestuurlijk Platform WaalWeelde.

Klik op de afbeelding voor download van het PDF bestand