Nominatiedossier KvW

De Koloniën van Weldadigheid in Nederland (Frederiksoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Veenhuizen, Ommerschans) en Vlaanderen (Wortel en Merksplas) zijn genomineerd als UNESCO werelderfgoed. NC Advies stelde het managementplan op den droeg bij aan delen van het nominatiedossier.

Het managementplan bestaat uit een algemeen deel en 4 katernen per (groep van) kolonie

Lees hier het managementplan in het Engels.

In samenwerking met OpdenKamp ADVIESGROEP BV (Den Haag), M-tech BV (Hasselt-B) en DGMR (Sittard/Arnhem) heeft Henk van Kessel de milieuzonering voor gebiedsontwikkeling rond bedrijven en bedrijventerreinen opgesteld voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Gewest. 

Het rapport vormt een handreiking om te komen tot een goed onderbouwde en zo uniform mogelijke aanpak van milieuzonering in de beleids- en uitvoeringspraktijk in Vlaanderen.

Klik hier voor het rapport, of klik op de afbeelding.

Op verzoek van S+RO heeft Erik Opdam een recensie geschreven over het rapport "Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta" van Han Meyer, Arnold Bregt, Ed Dammers en Jurian Edelenbos. Het rapport verscheen in het kader van het NWO programma Urban Regions in the Delta (URD) waarvoor NC Advies deelnam aan het project URD Della Oost.

Hierbij een foto en de link naar de recensie.

Werkwijzer Marktconsultatie

Een publicatie uit onze tijd als NovioConsult: Handreiking voor het omgaan met marktconsultatie door Rijkswaterstaat. Opgesteld in nauwe samenwerking met het Ministerie van Financiën, Bouwend Nederland en de organisatie van raadgevende ingenieursbureaus (ONRI). Het geeft een uitweg uit de eisen en voorwaarden die aan marktconsultaties worden gesteld. De handreiking is uit 2006, maar nog altijd actueel.

Klik hier voor het pdf-bestand, of op de afbeelding.

 De werkwijzer staat ook op PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. Zie: https://www.pianoo.nl/document/2699/werkwijzer-marktconsultatie

Onderzoek door Radboud Universiteit, Marjolein van Eerd, Mark Wiering and Sander Meijerink van het Institute for Management Research, in samenwerking met Toine Smits van het Institute for Science, Innovation and Society en met Erik Opdam van NC Advies.

Het onderzoek is verricht voor het programma Kennis voor Klimaat en richt zich op mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking in klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming. Er wordt speciaal aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor samenwerking met Duitsland langs Rijn en Waal, waaronder het initiatief voor een Interreg A project 'Levees for the Future' van NC Advies, Radboud Universiteit, Hochschule Rhein Waal en Deichverband Bislich Landesgrenze.

Download door hier te klikken of in de afbeelding.